Policy

Personuppgiftspolicy
GDPR(General Data Protection Regulation)
Racing Sport Aros AB

 Ansvar och funktioner

Roll Namn Kontaktinformation
Verkställande direktör, VD Christian Sagström 073-243 31 70
Dataskyddsombud, CTO Edvard Larsson 0705-130 120
Tillsynsmyndighet Datainspektionen 08 657 61 00

Ansvarig del av organisationen för samtlig hantering av personuppgifter inom Racing Sport Aros AB,s är huvudkontoret i Västerås:

YamahaCenter Västerås
Racing Sport Aros AB

Signalistgatan 3 B Hässlö
721 31 Västerås
Sverige
Organisationsnummer 556199-6090
www.yz.se

Racing Sport Aros AB hantering av personuppgifter

Målet med Racing Sport Aros ABs (hädanefter YZ) hantering av personuppgifter är att inte samla in mer data än nödvändigt för att kunna leverera sina tjänster inom hundomsorg.
Insamlandet syftar till att ge möjlighet till att leverera produkter, fakturering, nyhetsbrev och support till berörda kunder.

Inga uppgifter får samlas in av YZ i andra syften utan medgivande från YZ’s kunder.

Avseende försäljning till privatpersoner så är behandlingen av personuppgifter nödvändig för att ett avtal med den registrerade ska kunna ingås eller fullgöras.

Avseende försäljning till företag eller organisationer så är behandlingen av personuppgifter nödvändig med hänsyn till det berättigade intresset att tjänsten/produkten ska kunna levereras till de registrerade vilka företagskunden lämnat uppgifter om. Utöver detta så är behandlingen av personuppgifter kring kontaktpersoner hos företag nödvändig med hänsyn till det berättigade intresset att YZ ska kunna komma i kontakt med företagskunden.

YZ behandlar också personuppgifter för att med hänsyn till det berättigade intresset att kunna lämna information om erbjudna tjänster/produkter till kunder.

Personuppgifter för behandling samlas i huvudsak in från den registrerade själv. I undantagsfall kan kreditupplysning eller kontroll hos skatteverket förekomma.

Vad klassas som personuppgifter?

Alla uppgifter som kan användas för att identifiera en fysisk person klassas som personuppgifter, detta innefattar bland annat:

  • Namn
  • Personnummer
  • Organisationsnummer
  • VAT nummmer
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • IP-adress

Lagring av personuppgifter

Alla personuppgifter skall lagras i säker form dit endast behörig personal, kunden själv eller personer som kunden gett tillträde har tillgång till. Behörig personal hos YZ utses av YZs VD eller CTO. I samband med att behörighet erhålls så åligger det VD eller CTO att säkerställa att personen förstått och undertecknat detta dokument.

Radering av personuppgifter

En användare kan när som helst begära att bli borttagen ur samtliga YZs system och tredjepartssystem. Detta kan göras via epost till info@yz.se.
En sådan begäran verkställs senast inom en vecka (7 dagar).

Möjlighet att korrigera och ändra uppgifter

En kund och användare har när som helst möjlighet att korrigera, uppdatera eller ändra sina uppgifter via epost till info@yz.se.

Klagomål

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi bryter mot reglerna. Från 25:e maj 2018 finns en e-tjänst för detta på Datainspektionens hemsida. Datainspektionen tar emot din anmälan och beslutar om tillsyn.

Användning av tredjepartssystem

YZ använder sig av nedanstående tredjepartssystem i vilka användares personuppgifter lagras.

Funktion Lagrade uppgifter Part
Fakturering / ekonomi E-post, telefonnummer, adress och namn, organisationsnummer och VAT nummer VISMASPCS AB
Webbutik Namn, adress, telefonnummer, E-post och IP adress Woocommerce

 

Användning av cookies

Yamaha Centers webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator.

Cookies sparas i en fil på din dator under en begränsad tid. De används för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av våra webbplatser. Vissa permanenta cookies är så kallade tredjepartscookies (cookies som sätts av tredje part) från verktyg vi använder i analyssyfte för att kunna förbättra våra tjänster och din upplevelse.

Neka cookies

Din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar cookies. Du kan också radera tidigare lagrade cookies. Läs mer på din webbläsares hjälpsidor för att ta reda på hur du gör.